Barn i Norge 2009: Omsorgssvikt i offentlig regi

Barn i Norge 2009: Omsorgssvikt i offentlig regi

De siste årene har vi fått bred dokumentasjon på overgrep og omsorgssvikt i barnevernets regi. Hva vil ettertiden si om barnevernet anno 2009?

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

Farlige barn – et historisk tilbakeblikk
Kjersti Ericsson, forfatter og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo

Barnevernsbarn – i risikosonen også som voksne
Lars B. Kristofersen, seniorforsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)

Skole til barna i barnevernet
Eyvind Helgesen, seksjonssjef i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), avd. barnevern

Bo Vinnerljung, Epidemiologiskt Centrum (EpC) og Instituttet for utvikling av Metoder i Sosiealt arbeid (IMS) ved Socialstyrelsen i Stockholm
Kristina Nordlund, seksjon for forskning og formidling i Bufdir

Samarbeidet rundt barn under tiltak fra barnevernet
Inger Hodne, seksjonsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)
Olva Sanness Vika, studieleder for barnevernspedagogene i spesialistutdanningen ved RBUP Øst og Sør

Å bli satt pris på – når omsorg blir butikk
Olav Garsjø, forfatter og professor ved Høgskolen i Gjøvik

Når barn må vokse opp i fosterhjem
Lajla Husvik, fagkonsulent i Norsk fosterhjemsforening

Oppfølging av foreldre som mister omsorgen for sine barn
Tor Slettebø, førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole


Bestill rapporten i nettbutikken

Last ned (PDF)

Se video fra lanseringen:
- Jeg gratulerer Voksne for Barn med Barn-i-Norge-rapporten 2009. At dere bringer på
bane igjen tanken om et psykisk barnevern er svært viktig, sa professor emerita
Hilchen Sommerchild ved lanseringen av Barn i Norge 2009.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file