Barn i Norge 2010: Rett til vern og deltakelse

Barn i Norge 2010: Rett til vern og deltakelse

Selv om barn og unges rett til vern og deltakelse er lovfestet på en rekke områder i samfunnet, er ofte virkeligheten en annen. Det er temaet for årets rapport.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

Barns beskyttelse og deltakelse i et historisk perspektiv
Harald Thuen, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Menneskerettighetene som praktisk verktøy – også for norske barn?
Gro Hillestad Thune, advokat og tidligere medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjo.


Tilsyn av fosterbarn – fungerer det etter intensjonene?
Hege Sundt, sosionom og tidligere generalsekretær i Norsk fosterhjemsforening


Barn og unges rettssikkerhet ved etablering av psykisk helsevern

Wenche Dahl Elde, advokat i Advokatkollegiet Kindem & Co i Oslo


Å lykkes med brukermedvirkning – nøkkelen til suksess i terapi med barn og unge
Birgit Valla, psykolog, sitter i arbeidsutvalget i Nettverk for klient- og resultatstyrt praksis

De unges stemmer – slipper de til i kommunene?

Lillin Knudtzon, sosiolog og forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning


Barn + by = sant?

Lene Schmidt, arkitekt og cand.polit., forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning


Bestill rapporten i nettbutikken