Barn i Norge 2012: Rettssikkerhet i barnevernet?

Barn i Norge 2012: Rettssikkerhet i barnevernet?

Voksne for Barn ønsker søkelys på rettighetsperspektivet i barnevernet. Artiklene årets rapport gir innspill til hvordan vi faktisk kan få dette bedre ivaretatt.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn


Det biologiske prinsipp
Willy-Tore Mørch

Det er alltid de voksnes stemmer vi hører
Reidun Follesø

Barn som subjekter i barnevernet
Astrid Strandbu og Svein Arild Vis

Mind the Gap i barnevernet – de unges stemme
Ina Bækkevold Nergård og Karin Källsmyr

Rettsikkerheten i dagens barnevern
Mons Oppedal

Levekårene for de unge voksne i barnevern – en tverrfaglig utfordring
Aina Winsvold og Lars B. Kristoffersen

De 4 Årstider
Stina Hansen


Last ned PDF:

Last ned filBarn i Norge 2012 "Rettsikkerhet i barnevernet"(3 5 4 8kb)

Bestill rapporten i nettbutikken

Les også: Fersk rapport! "Rettssikkerhet i barnevernet?", og last ned noen av foredragene