Barn i Norge 2013: Barnefattigdom og utenforskap

Barn i Norge 2013: Barnefattigdom og utenforskap

Voksne for Barn har i denne rapport valgt å sette søkelyset på det faktum at 74 000 barn lever i fattige familier, og hvordan dette påvirker oppveksten. I årets rapport drøftes barnefattigdom i Norge fra sju ulike synsvinkler.

Barnefattigdom i Verdens rikeste land

27. november 2013 overrakte Voksne for Barn rapporten ”Barnefattigdom og utenforskap” til barneminister Solveig Horne.

Kontantstøtten bidrar til å opprettholde utenforskap

Kontantstøtten rammer barn i fattige familier, forsterker utenforskap og svekker integrering. Det sa generalsekretær Randi Talseth under lanseringen av rapporten ”Barnefattigdom og utenforskap”.