Fra svikt til omsorg

Cathrine Langfjell Torsvik bruker sine egne erfaringer fra barndommen til å hjelpe andre.

Et annerledes søskenliv

Søsken til barn med funksjonsnedsettelser opplever i større grad enn sine jevnaldrende kontrastene familielivet kan innebære.

Når søsken overtar foreldreomsorgen

Det viktigste en forelder kan gjøre for barna sine, er å be om hjelp til å håndtere sine egne problemer først. Budskapet kommer fra Cathrine Langfjell Torsvik, som har en barndom preget av omsorgssvikt.

Barneansvarlig på Oslo Universitetssykehus - et av Europas største sykehus

Trude Aamotsmo er en av artikkelforfatterne i Barn i Norge-rapporten "Når barn er pårørende".

Sammendrag av rapporten "Når barn er pårørende"

Sammendrag av rapporten "Når barn er pårørende"

Her er sammendrag fra noen av artiklene i Barn i Norge-rapporten 2014 "Når barn er pårørende"

Se opptak av Barn i Norge-lanseringen "Når barn er pårørende"

26. november 2014 lanserte vi Barn i Norge-rapporten "Når barn er pårørende".

Barn i Norge 2014: Når barn er pårørende

Barn og unges behov for å bli sett og for å få informasjon, når de er pårørende, er en rød tråd i årets artikkelsamling.

Ny rapport: Når barn er pårørende

Ny rapport: Når barn er pårørende

Årets Barn i Norge-rapport belyser hvordan barn og ungdom rammes når foreldre eller søsken preges av sykdom eller avhengighet.