Barn i Norge 2017: Konflikt

Barn i Norge 2017: Konflikt

Barn som vokser opp i konflikt er tema for årets rapport. Blant artiklene i Barn i Norge 2017 kan du lese om barn som lever i høykonfliktsfamilier og hva stress tidlig i livet gjør med hjernens utvikling.

Ut av foreldrekonflikten

Ut av foreldrekonflikten

Et langvarig og høyt konfliktnivå mellom foreldre etter et samlivsbrudd grenser til omsorgssvikt. Nytt gruppetilbud i Kristiansand skal hjelpe familiene ut av situasjonen.

Barnet røper ingenting

Barnet røper ingenting

Barn og unge som vokser opp i hjem med vold og rus, kan få store problemer i egne liv. Men mange klarer seg også bra, uten at man alltid vet hvorfor.

Å være ny på norsk

Å være ny på norsk

Hvordan unge asylsøkere oppfattes tolkes ofte feilaktig som kulturforskjeller eller personlighetstrekk, og ikke lav kompetanse på norsk. Det må fagmiljøene være bevisste på.

Trenger støtte i konflikter

Trenger støtte i konflikter

– Det er uetisk når barn må flytte fra fosterhjemmet fordi arbeidet og prosessen i forkant ikke har vært god nok, sier forsker Elisabeth Backe-Hansen

Påvirker omsorgstilbud

Påvirker omsorgstilbud

Det språklige og kommunikative spiller en avgjørende rolle for enslige mindreårige asylsøkeres mulighet til å påvirke egen situasjon og hverdag.

Barn i Norge 2017

Barn i Norge 2017

Voksne for Barn lanserte 31. januar sin årsrapport Barn i Norge på litteraturhuset i Oslo. Tema for årets rapport er konflikt, et viktig tema i organisasjonens arbeid.