Barn i Norge 2017

Barn i Norge 2017

Voksne for Barn lanserte 31. januar sin årsrapport Barn i Norge på litteraturhuset i Oslo. Tema for årets rapport er konflikt, et viktig tema i organisasjonens arbeid.

Konfliktnivået et barn vokser opp med er svært viktig for barns utvikling generelt og deres psykiske helse både i barndommen og senere i livet. Voksne for barn har jobbet med barn og unges psykiske helse i over 50 år, og dette temaet er en viktig del av organisasjonens arbeidsområde.

Ødeleggende for barns utvikling

I rapporten kan du lese om hvordan enslige mindreårige asylsøkeres språknivå og hjelpeapparatets kunnskap om kommunikasjon kan være avgjørende for hvilken omsorg disse barna får når de kommer til Norge. Rapporten tar også for seg stress tidlig i livet og barns utvikling, barnevernssaker, foreldrekonflikt ved samlivsbrudd, hvorfor vold i nære relasjoner ikke blir avdekket oftere og vanskelige tema i barnebøker.

- Å stå i en konfliktsituasjon over tid – mange ganger hver dag, er svært ødeleggende for barns utvikling. Voksne for Barn er bekymret for disse barna, og valgte derfor dette som tema for Barn i Norge 2017, sier organisasjonens generalsekretær Randi Talseth.

Voksne er opphavet til konflikt

Barn er lojale og forteller ikke om hvordan de har det. Dessuten forstår de voksne ofte ikke barns forsøk på å si noe heller. Et likhetstrekk for alle situasjonene som blir tatt opp i rapporten er at det er voksne som er opphavet til konflikten og de lar barna stå midt i stormen. De voksne kan bli så opptatt av sin konflikt at de ikke ser hvordan barna har det.

- Voksne for Barn vil i året som kommer følge opp dette temaet og forsøke å påvirke der vi kan slik at disse barna blir hjulpet, sier Talseth.

Rapporten ble lansert på Litteraturhuset i Oslo der en representant fra Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet mottok rapporten, etterfulgt av et seminar der flere av bidragsyterne presenterte sine artikler.

Bidragsyterne i årets rapport er:

• Elisabeth Backe-Hansen, psykolog og forsker ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

• Else-Marie Augusti, postdoktor ved Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP), psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

• Irmelin Kjelaas, førstemanuensis i Norsk ved NTNU, Fakultetet for lærer- og tolkeutdanning

• Ketil Eide, førstemanuensis ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Sørøst-Norge

• Kerstin Söderström, barnepsykolog i Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF og postdoktor ved høgskolen i Lillehammer.

• Bodil Lervik og  Grete Westby Rodahl, Familiekontoret i Vest-Agder 

• Gro Dahle, er en norsk forfatter, dikter og skrivepedagog. Gro Dahle har skrevet bøker i mange sjangre og vunnet en rekke litterære priser, bl.a. Brageprisen for beste barnebok 2002, Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur i 2004 og Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur.