Trenger støtte i konflikter

Trenger støtte i konflikter

– Det er uetisk når barn må flytte fra fosterhjemmet fordi arbeidet og prosessen i forkant ikke har vært god nok, sier forsker Elisabeth Backe-Hansen

– Fosterforeldre er ryggraden i barnevernets omsorgsarbeid. Jeg fikk tidlig i mitt yrkesliv stor respekt for den innsatsen de gjør, sier Elisabeth Backe-Hansen

Backe-Hansen, er forsker I ved NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring). Hennes bidrag til årets Barn-i-Norge-rapport handler om ulike konflikter som kan oppstå rundt en fosterhjemsplassering, og hvordan man kan sikre barns beste i en konfliktsituasjon.

– Som ung psykolog ved Oslo barnevernskontor på 1970-tallet, hadde jeg mye kontakt med fosterforeldre. Jeg erfarte at uten dem ville omsorgsdelen i barnevernet bryte sammen, men så også at det ikke gikk bra med alle plasseringene. Jeg begynte å interessere meg for hvorfor noen fosterhjemsplasseringer ble for vanskelige og endte i utilsiktet flytting, forteller hun.

Backe-Hansen mener at mange barn som flytter i fosterhjem ikke er godt nok utredet på forhånd. Det kan være flere årsaker til det, som manglende ressurser, tidspress eller uerfarenhet fra barnevernets side. Barnet kan ha psykiske skader som verken barnevernet eller fosterforeldrene kan nok om. De er uforberedte på problemene som kommer i hverdagen og gir til slutt opp barnet.

– Det er uetisk når barn må flytte fra fosterhjemmet fordi arbeidet og prosessen i forkant ikke har vært god nok. Det kan selvfølgelig også være utenforliggende årsaker til at fosterforeldre må gi opp barnet, som dårlig kjemi, skilsmisse eller sykdom, men barnevernet må bli flinkere til å bruke nødvendig tid og ressurser i forkant, fordi omkostningene for barnet kan bli så store, understreker hun.

Konflikthåndtering i utdanningen

Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikter rundt en plassering. Derfor mener Backe-Hansen at studenter i sosialt arbeid og barnevern bør skoleres i å håndtere konflikter og mekle mellom uenige parter

– Som ung og nyutdannet kan det bli mange tøffe møter med veldig sinte mennesker. Da er det greit å være godt trent i konfliktarbeid, forteller hun.

Hun skisserer flere ulike typer konflikter som er typiske for fosterhjemsplassering: Biologiske foreldre vil ha barnet hjem og går rettens vei for å vinne fram, de vil ha utvidet kontakt og gjør hva de kan for å bearbeide og påvirke barnet med det som mål, fosterbarnet oppfører seg vanskelig og kommer i konflikt med søsken, familiemedlemmer og venner eller det utvikles samarbeidsproblemer mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten.

– Fosterforeldre trenger å vite at barnevernet er der som en viktig støtte og en profesjonell hjelper når situasjonen tilspisser seg. Det fortjener de virkelig. Det opprører meg at fosterforeldre har hatt så lite rettigheter og at mange opplever at de blir skjøvet ut når viktige avgjørelser vedrørende barnet tas, selv om barnet har bodd hos dem i lang tid. Jeg håper virkelig at den planlagte NOU´en om fosterhjem vil styrke fosterforeldres rettigheter, sier hun.

1500 saker i 2015

Noen barn lever med de nevnte konfliktene i årevis. De står midt mellom foreldre og fosterforeldre, og kan lett føle lojalitet til begge parter. Foreldre kan kjøre sak etter sak, noe de har rett til hvis livssituasjonen endrer seg eller nye momenter i saken kommer til. Hun er bekymret for disse barnas muligheter til å få være barn og til å få ro i hverdagen. Bare i løpet av 2015 ble rundt 1 500 slike saker sendt fra fylkesnemnda og videre til rettslig behandling.

- Det er nok av konflikter der ute, derfor er det så viktig hvordan man håndterer dem. Men jeg vil også si at jeg ser en betydelig forbedring i barnevernet de siste årene. Det gjelder både generell kunnskapsheving og et bedre støtteapparat rundt nyutdannede saksbehandlere, men også gode prosesser for barn som for eksempel skal forberede seg på flytting fra institusjon til fosterfamilie, avslutter Backe-Hansen.

 

 Trenger støtte i konflikterDette intervjuet omhandler en artikkel  fra rapporten Barn i Norge 2017.Rapporten kan bestilles her.