Ut av foreldrekonflikten

Ut av foreldrekonflikten

Et langvarig og høyt konfliktnivå mellom foreldre etter et samlivsbrudd grenser til omsorgssvikt. Nytt gruppetilbud i Kristiansand skal hjelpe familiene ut av situasjonen.

Det er Familiekontoret i Vest-Agder som i samarbeid med barnevernet, Tingretten og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) står bak tilbudet. Over åtte ganger møtes fem-seks foreldrepar pluss barna deres for hjelp til bedre å se barnas vanskelige livssituasjon etter samlivsbrudd.

- Dette gjelder foreldre i svært fastlåste konflikter, hvor kommunikasjonsmønstret dem imellom grenser til omsorgssvikt. Det er barnevernet som henviser familiene til oss, sier familieterapeut Bodil Lervik og barne- og ungdomspsykiater Grete Westby Rodahl. Sammen har de skrevet en artikkel i Barn i Norge- rapporten om erfaringene fra disse to årene prosjektet har pågått. Bodil Lervik er leder for voksengruppen sammen med kollega Tom Åge Besteland, mens Grete Westby Rodahl leder barnegruppen sammen med Hildegun Jensen.

Ta den andres perspektiv

De to er enige om at tilbudet ser ut til å være vellykket. Et slikt gruppetilbud som strekker seg over lang tid, gir dem en unik mulighet til å komme tett innpå og observere både foreldre og barn, og skape rom for utvikling.

- I gruppetilbudet med denne metoden tvinges foreldrene til å ta andres perspektiv. De fleste foreldrene har ikke sett hverandre eller vært i samme rom på flere måneder eller år. Kommunikasjonen har som regel vært elendig, med som oftest krigføring og devaluering av hverandre – ofte gjennom barna. Fordelen med å møtes i gruppe er gjenkjennelse med andres historier og at de kan hjelpe hverandre med råd og problemløsing, forteller Bodil Lervik, og legger til at gruppesamtaler har en oppdragende effekt. Med det mener hun at foreldrepar i konflikt tar seg sammen ved å delta i gruppe.

Barnegruppene har bestått av barn mellom fire og 16 år. De fleste er preget av år med høyt konfliktnivå mellom foreldrene og har økt risiko for å utvikle psykiske lidelser. De kan ha problemer med konsentrasjon, med å få venner og mange mangler normal grensesetting.

- Noe av det mest gledelige ved prosjektet er at det virker som barna får det bedre. Vi kan nok ikke si det samme om alle foreldrene, men for oss har barnas situasjon vært det viktigste. Vi bruker mye tid på å anerkjenne barna og den livssituasjonen de uforskyldt har havnet i. De har veldig mye glede og nytte av å være sammen. De gjenkjenner mange problemer hos hverandre, og finner trøst i at de ikke er helt alene om å ha det sånn. De opplever både mye omsorg og tilhørighet gjennom kurskveldene, sier Grete Westby Rodahl.

Lytte med barns ører

Hun sier videre at gruppeøvelser, hvor voksne tar barnets «plass» for å forstå hvordan barnet opplever krangling og konflikt, har vært svært nyttige. Da setter noen av de voksne seg på barnestoler, og mens et foreldrepar spiller ut sin konflikt får de reaksjoner fra de voksne som prøver å lytte med barns ører. Gruppeøvelsen der barna opptrer for de voksne gjennom ulike kunstneriske uttrykk ga også mange foreldre aha-opplevelser. En mor kalte i etterkant kursopplegget for en familieskole, hun hadde lært å fungere bedre som familie. En slik tilbakemelding gir håp om at det er mulig å løse opp i langvarige foreldrekonflikter.

- Det er et alvorlig problem når konflikten mellom mor og far gjør dem ute av stand til å se egne barn. De ser ikke at konflikten er skadelig i seg selv, de ser bare sitt eget hat og opplevelse av å være krenket. Alt er den andres skyld. Det kan være veldig komplekst, som ikke sjelden handler om foreldrenes egen vanskelige barndom, understreker de to.

Taushetsplikten mellom barnevernet og familiekontoret oppheves så lenge kurset varer. Det er spesielt viktig for at Bodil Lervik og Grete Westby Rodahl skal kunne gi fortløpende tilbakemeldinger til barnevernet. Det hender at de innser at det ikke nytter, og anbefaler omsorgsovertakelse for et barn.

- Vi er svært fornøyde med at rundt halvparten melder at de fungerer bedre som foreldre etter kurset, og gledelig er det også at de fleste fra den andre halvparten ønsker videre hjelp, konkluderer begge.

 Ut av foreldrekonfliktenDette intervjuet omhandler en artikkel  fra rapporten Barn i Norge 2017.Bestill Barn i Norge 2017 "Konflikt"