Når barn er pårørende

Når barn er pårørende

Voksne for barn arbeider for at barn skal bli sett, hørt og fulgt opp når de er pårørende. At de skal gis rammer for å bli trygge voksenpersoner som mestrer livet sitt.

Å møte pårørende barn

Å møte pårørende barn

Barn under 18 år som er pårørende på grunn av foreldres sykdom, er nettopp det: Barn. Og det skal de fortsette å være. Du som møter barnet i hverdagen spiller en viktig rolle.

Hva mener barn og unge

Hva mener barn og unge

Vi møter mange barn med foreldre som ruser seg, eller har en psykisk sykdom. Her forteller de om hva som gjør hverdagen vanskelig, men også hva som kan gjøre ting litt lettere.

Det vi ikke snakker om

Det vi ikke snakker om

Film om det å ivareta barnets perspektiv. Vi møter en familie som ikke har det så greit hjemme. For alle som kan møte barn som er i en slik situasjon, også foreldre.

Barns psykiske helse

Barns psykiske helse

Her finner du råd for hvordan du som forelder eller annen voksen-/fagperson på best mulig måte kan legge til rette for en god psykisk helse for barn som lever som pårørende.

Kan vi se når barn sliter?

Kan vi se når barn sliter?

Kan vi oppdage om barn har foreldre som sliter med sykdom eller rus? Det enkle svaret er vel nei. Det vanskelige svaret er at en kan avdekke om barn har det vanskelig.

Hvem kan hjelpe Jesper?

Hvem kan hjelpe Jesper?

Barn er pårørende når en eller begge foreldrene deres er rusavhengig, har psykiske vansker eller annen alvorlig sykdom. Jesper er et av disse barna.

... og hvem ser Johanne?

... og hvem ser Johanne?

Johanne er 10 år og storesøster til Jesper på fire. I filmen "...og hvem ser Johanne?" ser vi hvordan hverdagen hennes kan være når mamma fester.