Det vi ikke snakker om

Det vi ikke snakker om

Film om det å ivareta barnets perspektiv. Vi møter en familie som ikke har det så greit hjemme. For alle som kan møte barn som er i en slik situasjon, også foreldre.

Voksne for Barn har i samarbeid med Bravissimo film laget en film om det å ivareta barnets perspektiv. Gjennom filmen møter vi en familie som ikke har det så greit. Det er mye krangling mellom foreldrene i tillegg til at mor for tiden er hjemme fra jobb fordi, som hun selv sier, er sliten. Vi møter mor første gang hos fastlegen. Mor har ingen diagnose, men skal, som vi blir gjort kjent med, utredes i forhold til depresjon. I tillegg til å behandle mor spør også fastlegen om hvordan det er med barna nå som mor er sliten.

Voksne for Barn har lenge tilbudt opplæring i det å gjennomføre en Barneperspektivsamtale. Konseptet er utviklet i Nederland av Karin van Doesum. I Norge er Barneperspektivsamtalen ofte anvendt som en måte å gjennomføre intensjonen i lov om helsepersonell om ivaretakelse av barn som pårørende. Filmen henvender seg i utgangspunktet til alle som kan møte barn i en slik situasjon, også foreldre.

For noen yrkesgrupper vil det kanskje ikke være like aktuelt å snakke med barn, men det å snakke med foreldre om hva de tenker om barna sine all den tid de har de problemene de har kan godt være aktuelt og innenfor det mandat en har. Likens det å henvise til noen som kan hjelpe foreldrene til å snakke med barna sine. For andre vil det kanskje ikke være like aktuelt å snakke med foreldre om problemene deres. Ulike yrkesgrupper vil derfor kunne ha ulikt utbytte av å se de ulike sekvensene. I tillegg vil filmene om Jesper (link) og Johanne (link) være gode supplementer.

Filmen er delt opp i fire sekvenser. De ulike sekvensene avspeiler veilederen utarbeidet av Karin van Doesum så nær som den første sekvensen hos fastlegen.

Gå til Det vi ikke snakker om