Hva mener barn og unge

Hva mener barn og unge

Vi møter mange barn med foreldre som ruser seg, eller har en psykisk sykdom. Her forteller de om hva som gjør hverdagen vanskelig, men også hva som kan gjøre ting litt lettere.

90 000 barn har en mamma eller en pappa som får behandling i psykisk helsevern. 

Omlag 200 000 andre barn i Norge har foreldre som ruser seg. 

Voksne for Barn møter mange av disse barn og ungdommene. De har fortalt om hva som gjør hverdagen vanskelig når man er i den situasjonen, men også om hva som kan gjøre ting lettere og kanskje litt bedre. En ting som alle har tatt opp er hvor viktig det er å føle at en ikke er alene. En annen ting er hvor viktig det er at noen kan hjelpe en å føle at det finnes håp, på tross av en vanskelig livssituasjon.

Det du leser er skrevet eller formidlet av unge fra Sandnes, Kongsberg, Arendal, Haugesund, Fredrikstad, Oslo, Mosjøen og Tønsberg. Alle har til felles at mamma eller pappa ruser seg eller er psykisk syk. Alle ønsker de å bidra til at andre i samme situasjon som dem selv kan få det litt bedre.

Dette er til deg som er nysgjerrig på hva barn og unge med disse livserfaringene mener om hva som er nødvendig og god hjelp. Og, ikke minst, hva de mener at voksne som møter dem kan gjøre for å hjelpe. Vi har fått mange kloke refleksjoner og gode forslag fra barn og unge, basert på egne erfaringer. Det er mange som har delt vonde minner, men også gode erfaringer, med et viktig mål for øye: At barn som er i samme situasjon som dem selv skal få en bedre oppvekst. En stor og varm takk til alle barn og ungdommer som har skrevet for livet og for andre! Takk også til de voksne som har vært viktige støttepersoner og inspiratorer.

Les hva barn og unge som er pårørende selv forteller