Barnevennlig velferdsstat

Barnevennlig velferdsstat

Livet i barnefamiliene leves annerledes i dag enn for 30 år siden. Det krever nye perspektiver og en omlegging av dagens familiepolitikk.

Unge i NAV

Unge i NAV

I 2015 økte antallet arbeidsledige i Norge med 31000. Halvparten av de nye arbeidsledige var ungdommer mellom 15 og 24 år. Voksne for Barn jobber for å bedre deres situasjon.

Hva mener barn og unge

Hva mener barn og unge

Fattigdom er en risikofaktor som kan få betydning for blant annet språkutvikling, skolegang, helse og hvordan livet blir som voksen. Men hva sier barn og unge selv?

Fattig i Norge

Fattig i Norge

Hva vil det si å være fattig i Norge i dag? Hva er konsekvensene av at barn vokser opp som fattige, og hvordan er det egentlig å vokse opp som fattig?

Fattigdom og utenforskap

Fattigdom og utenforskap

Vår årsrapport Barn i Norge, handlet i 2013 om fattigdom og utenforskap. Her kan du lese artikler fra flere av Norges fremste forskere på området.