Hva mener barn og unge

Hva mener barn og unge

Fattigdom er en risikofaktor som kan få betydning for blant annet språkutvikling, skolegang, helse og hvordan livet blir som voksen. Men hva sier barn og unge selv?