Fattig i Norge

Fattig i Norge

Hva vil det si å være fattig i Norge i dag? Hva er konsekvensene av at barn vokser opp som fattige, og hvordan er det egentlig å vokse opp som fattig?

Unge i NAV

Unge i NAV

I 2015 økte antallet arbeidsledige i Norge med 31000. Halvparten av de nye arbeidsledige var ungdommer mellom 15 og 24 år. Voksne for Barn jobber for å bedre deres situasjon.

Hva mener barn og unge

Hva mener barn og unge

Fattigdom er en risikofaktor som kan få betydning for blant annet språkutvikling, skolegang, helse og hvordan livet blir som voksen. Men hva sier barn og unge selv?

Unge om NAV

Unge om NAV

Det å etablere seg er ikke så lett, særlig ikke når man har startet litt skeivt ut på voksenlivet i forhold til det samfunnet forventer. Her forteller unge hvordan de opplever NAV.

Fattigdom og utenforskap

Fattigdom og utenforskap

Vår årsrapport Barn i Norge, handlet i 2013 om fattigdom og utenforskap. Her kan du lese artikler fra flere av Norges fremste forskere på området.