Rådgivning på flere språk

Rådgivning på flere språk

Voksne for Barn tilbyr rådgivning for østeuropeiske foreldre i Norge, hvor man kan få rådgivning på polsk, litauisk og russisk skriftlig eller per telefon.

− Det er stor mangel på informasjon blant arbeidsinnvandrere som kommer til Norge, siden de ikke får tilbud om et introduksjonskurs slik som flyktninger får når de kommer hit. Dette merker vi spesielt godt hos barnefamiliene, forteller Alina Wiese.

Alina er opprinnelig psykolog, men arbeider nå som rådgiver og prosjektmedarbeider hos Voksne for Barn. Hun er pådriver for det nye rådgivningstilbudet rettet mot østeuropeiske barnefamilier. Hun er selv fra Litauen, og startet Voksne for Barns rådgivningstjeneste for litauiske foreldre i 2014. Der kan foreldre, foresatte, fagpersoner eller andre stille spørsmål omkring barn og unge på sitt eget morsmål. I ettertid er det startet et samarbeid med blant annet Litauisk forening.

Det populære tilbudet utvides nå med både russisk- og polsktalende rådgivere. Hver tirsdag fra klokken 16:30 til klokken 19:00 vil det være noen som tar imot samtaler på vår østeuropeiske linje. Det er gratis å ringe inn, og man kan være anonym hvis man ønsker.

Det er også mulig å sende inn spørsmål via vfb.no/radgivning når som helst, og man vil få svar i løpet av en uke.

Lettere å be om hjelp

Det kan være vanskelig å tilpasse seg en hverdag i Norge. Det å flytte til et nytt land er i seg selv en stor mental påkjenning. I tillegg kan manglende språkkunnskaper føre til misforståelser og stressende situasjoner, forteller Alina.

Dette gjør seg spesielt synlig blant barnefamilier. Selv om det ikke lenger er like mange som arbeidsinnvandrer fra østeuropa til Norge, er det fortsatt mange østeuropeiske familier som er bosatt her. De må på egenhånd søke info om hjelpeapparater, sosiale systemer og ulike samarbeid, som ofte ikke samsvarer med tilbudet i hjemlandet. Norske familier har ofte tette samarbeid med helsestasjon, barnehage, skole og andre instanser ved behov. For mange fra østeuropeiske land kan dette kjennes fremmed.

− Hvordan man oppdrar barna sine og hvilken kultur man tilhører henger gjerne tett sammen. I noen kulturer er det vanlig at hele familien deltar i oppdragelsen av barna, mens i andre kulturer er det kun foreldrene som bestemmer, sier Alina.

Hun tror dette kan resultere i at familier fra andre land kvier seg for å ta kontakt med ulike instanser i Norge.

− Vi merker godt at muligheten til å snakke med noen som kjenner kulturen man kommer fra, på sitt eget morsmål, senker terskelen for å be om hjelp, forteller Alina.

Rådgivere med fagutdanning

Når linjen åpnes vil det være to polsk- og tre russisktalende rådgivere, i tillegg til det eksisterende tilbudet. Alle frivillige rådgivere har minimum 3 års høyskole- eller universitetsutdannelse i pedagogikk, psykologi eller helsefag i tillegg til relevant arbeidserfaring.

Voksne for Barns rådgivningstilbud er gratis, du kan være anonym og rådgiverne våre har taushetsplikt.

Vi besvarer alle typer henvendelser fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting, til mer alvorlige temaer som for eksempel mobbing og sorg.

Telefonnummeret til våre rådgivere som behersker østeuropeiske språk er:  810 00 040. Vi tar i mot  henvendelser på russisk, polsk og litauisk tirsdager mellom kl. 16.30 og 19.00.

 

Eksempler på samtaleemner kan være:

- Samværs- og barnefordelingskonflikter

- Psykisk helse

- Kommunikasjon med barn og unge

- Grensesetting

- Mobbing

- Utfordringer i barnehage eller på skolen

- Rettigheter og lovgivning

- Ekskludering og det å føle seg utenfor