Foreldreverktøy: Test om ungdom og radikalisering

Testen er laget for at foreldre skal kunne undersøke sine tanker og bekymringer om ungdom og radikalisering, men den er også et godt verktøy for andre.

Det er mange foreldre som har bekymringer knyttet til egne barn om radikalisering og ekstremisme. Gjennom denne testen får du mulighet til å undersøke og reflektere over flere spørsmål som har med ungdom og radikalisering å gjøre. Underveis vil du også få med deg noen råd til hva du selv kan gjøre som forelder. 

Før du tar testen, bør du stille deg selv spørsmålet om hvor bekymret du er for den unge. Gjør det gjerne før du går i gang, slik at du får mulighet til å sammenlikne bekymringen du følte før og etter testen. På en skala fra 0-10 hvor 10 er sterkt bekymret, hvor bekymret er du? Gjenta spørsmålet når du er ferdig. Etter testen får du tilgang til en oversikt med ulike ressurser hvor du kan få både hjelp og støtte om det er nødvendig.

Testen er selvfølgelig anonym. Ingenting av det du gjør i testen blir registrert eller lagret.

Foreldreverktøy: Test om ungdom og radikalisering

 

Les også:

Artikkel om bakgrunnen for utgivelsen av dette verktøyet