Talspersoner

Talspersoner

Våre talspersoner sitter i helseforetakenes brukerutvalg, i kommunale brukerråd, i kontrollkommisjonen for barn og unge i psykisk helsevern og mye mer.

Det er fortsatt slik at barn og unge og deres behov og ønsker ofte er et glemt tema – i helsevesenet og i annen offentlig tjenesteyting. Dersom vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha en aktiv rolle i tjenesteutviklingen, er det ikke nok å sitte og vente på å bli invitert.

Voksne for Barn har derfor rekruttert mennesker som kan fungere som representanter i forskjellige fora, men som også tar egne initiativ som fører til at barn og unges stemmer høres på alle nivåer. En talsperson er dermed både en som kan representere barn og unge på systemnivå, men også sette i verk egne aktiviteter som bidrar til at barn og unge høres. Vi har talspersoner rundt om i landet som på ulike måter bidrar til å sette fokus på barn og unges behov.

Våre talspersoner er menn og kvinner i alle ladre fra hele landet. Vi har et nettverk av ca. 250 personer som på taler barn og unges sak gjennom organisasjonen på ulike måter. Vi har for eksempel talspersoner som sitter i helseforetakenes brukerutvalg, i kommunale brukerråd, er medlem av kontrollkommisjonen for barn og unge i psykisk helsevern og som deltar i ulike arbeids- og ressursgrupper i kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Noen er aktive i lokallagene våre, andre representerer oss på stand og andre arrangementer, mens noen også er ute og formidler sin egen erfaring som bruker eller pårørende. Våre talspersoner er organisjonens ansikt utad på lokalt plan. De følger med på hva som er aktuelt ifht barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår. 

For å sikre at det vi formidler er troverdig, må vi gå til kilden – barn og unge selv. Talspersonene får opplæring i å gjennomføre medvirkningsprosesser for å få kunnskap om hva barn og unge selv mener. Barn og unge med erfaring fra de temaene vi ønsker eller trenger å vite noe om, inviteres til å bidra med kunnskap og informasjon som kna brukes i utviklingsarbeid, planlegging, evaluering m.m.

 

Ønsker du å bli talsperson for oss? Her kan du lese mer om det å være talsperson.