Medvirkningsprosesser

Voksne for Barn har flere års erfaring med å gjennomføre medvirkningsprosesser med barn og unge. Ta kontakt dersom du ønsker å:
- invitere unge med spesielle livserfaringer for å hente frem deres meninger.
- legge til rette for at barn og unge skal kunne medvirke og delta i forandrings- eller medvirkningsprosesser.

Talspersoner

Voksne for Barn har talspersoner som kan fungere som brukerrepresentanter, mår barn og unges interesser skal ivaretas. Talspersonene får opplæring og veiledning fra Voksne for Barn. Ved å benytte våre talspersoner sikres barn og unges rett til brukermedvirkning på en god måte.

Foredrag

Våre foredrag om barns medvirkning:
- Brukermedvirkning – representasjon og deltakelse
- Individuell plan – verktøy for samordning og medvirkning
- Planlegg psykisk helsearbeid for barn og unge

Kurs

Våre kurs om barn og medvirkning:
- Barns deltakelse i kommunal planlegging

Publikasjoner

Her finner du alle våre publikasjoner som omhandler barn og medvirkning.