Kan motvirke frafall

Kan motvirke frafall

Voksne for Barns skoleprogram Drømmeskolen gir mindre angst og depresjon, og kan motvirke frafallet fra videregående skole viser ny forskningsrapport.

– Vi ser at de skolene som følger opp tiltak for et bedre psykososialt miljø har elever som er bedre tilpasset og mindre ensomme, sier Torill B. Larsen, prosjektleder for COMPLETE som nå har en ny delrapport klar. COMPLETE er et samarbeidsprosjekt mellom Voksne for Barn, Universitetet i Bergen, Nordlandsforskning, Oxford Research, Bodin VGS, samt Fylkeskommunene i Troms, Nordland, Sogn og Fjordane og Hordaland.

– Det er gledelig at forskerne finner resultater som viser bedre psykisk helse og mindre ensomhet blant elevene i skolene som bruker Drømmeskolen. Dette er i tråd med våre egne erfaringer og tilbakemeldinger fra skolene sier Nina Grindheim, Nasjonal leder for skoleprogrammene i Voksne for Barn. 

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv. Modellen omfatter hele skolen. Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes. Drømmeskolen er en del av Helsedirektoratets satsning «Psykisk helse i skolen» og er et tiltak for ungdoms- og videregående skoler, utviklet av Voksne for Barn.

Mindre ensomhet og bedre psykisk helse

Elevene får tettere oppfølging og på denne måten får skolen flere verktøy for å bedre miljøet. Prosjektet prøver ut to tiltak som retter seg mot det psykososiale læringsmiljøet på skolen, Drømmeskolen (Voksne for barn) og Nærværsteam. 17 skoler fra 4 fylker deltar og har så langt fulgt 2300 elever i 1. klasse.

Prosjektet tester effekten av Drømmeskoletiltaket i tolv skoler, og i seks av disse skolene en kombinasjon av Drømmeskolen og Nærværsteam. Resultatene så langt viser at de skolene som har god implementering av tiltakene bedrer den psykiske helsen og reduserer ensomheten blant elevene sammenlignet med skoler som ikke bruker slike tiltak.

– Selv om effektene foreløpig er små ser vi at det går i positiv retning, og nå er det avgjørende at de skolene som deltar følger opp tiltakene nøye videre slik at de kan få enda bedre effekt, føyer Larsen til.

Bedre overgang

Alle elever får en tøff start i overgangen fra ungdomsskolen til VGS. Hvilke faktorer spiller inn i forhold til trivsel, frafall og læringsmiljø? Elevenes psykiske helse og det psykososiale miljøet på skolen er to av de viktigste risikofaktorene for frafall i videregående skole.

– Det handler veldig mye om relasjoner, ensomhet og psykisk helse når man vil forebygge frafall. Og når vi vet at tiltakene kan medvirke til mindre frafall er det også en god samfunnsmessig investering sier Larsen.

 

Tror du drømmeskolen kan være aktuelt for din skole? Les mer om programmet her.

 

Bergens Tidende skriver om COMPLETE-prosjektet: «Drømmeskolen» gir mindre angst og depresjon. (For abonnenter)

 

 Fakta COMPLETE – PROSJEKTET:

• Intervensjonsstudie med fokus på bedring av psykososialt miljø i den videregående skolen. Effekt (RCT)- og prosessevaluering av tiltakene Drømmeskolen og Nærværsteam.

• Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet med 44,3 mill over 3 år.

• Samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Nordlandsforskning, Oxford Research, Voksne for Barn, Bodin VGS, samt Fylkeskommunene i Troms, Nordland, Sogn og Fjordane og Hordaland.

• I prosjektet inngår to årskull med til sammen nærmere 5000 elever fordelt på 17 skoler i fire fylker.

• Tolv skoler er intervensjonsskoler og fem er kontrollskoler.

• Prosjektet fortsetter i ett skoleår til og avsluttes høsten 2019.

Delrapporten kan lastes ned her