Små barn har også rettigheter

Små barn har også rettigheter

Barnehagebarns rettsvern må bli styrket. Skriv under dette oppropet og bruk din stemme til å påvirke norske politikere!

Barn har rett til barnehageplass, men ikke lovfestet rett til å ha det trygt og godt i barnehagen. Barnehagebarns rettigheter må bli tatt på alvor. Stortinget må sørge for å lovfeste en like sterk rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og krenkelser på lik linje som elevene i skolen har.

Krev at barn skal ha lovfestet rett på et trygt og godt barnehagemiljø. Jo flere som skriver under, jo tydeligere blir stemmen vår!

Skriv under og les mer på sidene til Redd Barna!

Vi skal levere underskriftene til leder og nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen og sende brev til alle partilederne i Norge samme dag som Stortinget skal behandle lovforslaget om bemanningsnorm 31. mai 2018.

Krev at:

  • Barnehagebarn skal ha en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø.
  • Barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.
  • Barnehagene skal ha plikt til å gripe inn og håndtere, om et barn ikke har det trygt og godt.
  • Barn og foreldre skal ha mulighet til å klage hvis barnehagen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt, lik den muligheten elever i skolen har med mulighet for dagbøter.
  • Barnehagen skal ha plikt til å jobbe systematisk for å forebygge mobbing og andre krenkelser.

Skriv under og les mer på sidene til Redd Barna!

Bak oppropet står: 

Redd Barna

Foreldreutvalget for barnehager

Voksne for Barn

Mobbeombudet i Oslo
v/ Kjerstin Owren

Mobbeombudet i Hordaland
v/Mari-Kristine Morberg

Mobbeombudet i Troms
v/Jon-Halvdan Lenning

Mobbeombudet i Rogaland
v/Gunhild Solem

Mobbeombudet i Vest-Agder
v/Einar Buø

Mobbeombudet i Buskerud
v/Bodil Houg