Tredje innspillsrunde

Tredje innspillsrunde

Livsmestring innføres i skolen fordi man ønsker å bedre folkehelsen og elevenes evne til å takle motgang og utfordringer. Utkastene som foreligger vil ikke gi en slik effekt.

Hvorfor følelser?

Hvorfor følelser?

Hva er konsekvensene av all psykisk uhelse i samfunnet vårt, og hvordan henger det sammen med barn og unges emosjonelle kompetanse?

Spre ordet!

Spre ordet!

Mange vet ikke at emosjonell kompetanse kan læres og at skolen er den viktigste arenaen vi har for å løfte befolkningens psykiske helse. Hjelp oss å spre ordet!

Hva er følelser?

Hva er følelser?

Grunnlaget for å jobbe med livsmestring i skolen er følelsene. Dette må behandles på en ordentlig måte for at resten av temaet skal få effekt. Men hvorfor er de så viktige?

Kan det læres?

Kan det læres?

Kan barn lære seg å mestre livet på en hensiktsmessig måte, og å fremme egen psykisk helse?

Andre innspillsrunde

Andre innspillsrunde

Forslaget til fornying av kjernelementer i skolefagene har store mangler når det kommer til psykisk helse og livsmestring. Her er våre innspill til Utdanningsdirektoratet.

Livsmestring i skolen

Livsmestring i skolen

Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre.

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid

Tradisjonelt forebyggende arbeid i skolen har i stor grad dreid seg om å informere om risiko, risikofaktorer og hva de unge bør unngå. Dette motiverer i liten grad for endring.

Første innspillsrunde

Første innspillsrunde

Folkehelse og livsmestring skal med i den nye, overordnede delen av lærerplanen, men det blir ikke definert hva elevene faktisk skal lære. Dette er bekymringsverdig.