Hva mener barn og unge

Hva mener barn og unge

Det er mange som er opptatt av at vi skal ha en god skole i Norge. Men hva mener egentlig elevene selv om hva en god skole og et godt skolemiljø er?

Voksne for Barn snakker ofte med barn om hvordan det er å vokse opp, og hva som skal til for å ha det bra. Dette er en viktig del av vårt arbeid for barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår. For psykisk helse handler i stor grad om hvordan vi har det, ikke minst i oppveksten.

Nesten uansett hvilket tema vi fokuserer på i våre møter med barna, så kommer skole og skolehverdagen opp som noe de selv er opptatt av. Skolehverdagen er en sentral del av oppveksten, og skolen er en arena barn og ungdom selv mener mye om, og ser viktigheten av. Hjemmeforhold, skolemiljø, vennskap osv, henger sammen og påvirker hverandre.

Det er mange som er opptatt av at vi skal ha en god skole i Norge. Men hva mener egentlig elevene selv om hva en god skole og et godt skolemiljø er?

Når elevene snakker om skolen sin og skolemiljøet, er det ulike ting de er opptatt av:

De er opptatt av å lære, men de snakker sjelden om matematikk, norsk og naturfag. De snakker mer om hva som må ligge til grunn for at de skal kunne lære.

De er opptatt av hva som skal til for å ha det bra på skolen, og snakker mye om mobbing – men kanskje enda mer om venner og vennskap.

De er opptatt av lærerne, det å ha trygge voksenpersoner rundt seg, som ser dem og deres ressurser, og som er opptatt av at det skal gå bra med dem.

De er opptatt av helsesøster, den de ofte går til når noe blir vanskelig, men som kanskje er til stede litt for sjelden. De er opptatt av å bli hørt, lyttet til og inkludert.

De ønsker å kunne være seg selv!

Voksne for Barn har hatt samlinger med elever fra barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Ved bruk av PLA-metodikk (Participatory learning and action), har vi arbeidet i grupper med ulike spørsmål knyttet til skolemiljø. Vi håper og tror at resultatet vil være nyttig og lærerikt for alle dere som engasjerer dere i barn og unges skolehverdag, og kanskje særlig for dere som jobber i skolen.

Tusen takk til elever i Asker, Nittedal, Fauske og Oslo som har delt tanker, erfaringer og råd med oss! Takk også til Synnøve og Jonas som har fortalt sine historier, med et ønske om å gjøre en forskjell. Med deres hjelp kan Voksne for Barn formidle viktig kunnskap til alle som skal bidra til å skape en enda bedre skolehverdag for barn og unge over hele landet! Ta i bruk denne kunnskapen når dere skal budsjettere, planlegge, bygge, undervise og når dere skal være gode og trygge voksne i en god og helsefremmende skole!

Her kan du laste ned hele heftet Lære for livet, der elevene selv forteller hvordan de synes den norske skolen bør være.