Bekymret for ny læreplan

Bekymret for ny læreplan

Folkehelse og livsmestring skal med i den nye, overordnede delen av lærerplanen, men det blir ikke definert hva elevene faktisk skal lære. Dette er bekymringsverdig.

Utelatt elevmedvirkning

Utelatt elevmedvirkning

Voksne for Barn er fornøyd med mye i stortingsmeldingen om fremtidens skole, men de har valgt å utelate kompetanse fra de unge og frivillige organisasjoner i det videre arbeidet.

Etterlyser strategi

Etterlyser strategi

Voksne for Barn støtter økt fokus på psykisk helse i skolen, men ikke som et fag med tradisjonelt undervisningsopplegg. Vi etterlyser en helhetlig strategi.

Vil virke mot sin hensikt

Vil virke mot sin hensikt

Tiltaket for å straffe skulkerne rammer også elever med utfordringer, som med støttetiltak kan gjennomføre videregående opplæring med dagens regelverk.