Kurs og foredrag for barnehager og skoler

Barn tilbringer mye av sin tid i barnehage og skole. Et godt psykososialt miljø er avgjørende for læring og for å bli styrket i sitt videre liv.

Dette innebærer at barn må få muligheten til å utvikle sosial og emosjonell kompetanse i trygge omgivelser preget av anerkjennende kommunikasjon og gode rammer for medvirkning.

Voksne for Barn tilbyr en rekke kurs og foredrag spesielt rettet mot barnehage og skole

Oversikt over foredrag

Oversikt over kurs