Livsmestring i skolen

Livsmestring i skolen

Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre.

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid

Tradisjonelt forebyggende arbeid i skolen har i stor grad dreid seg om å informere om risiko, risikofaktorer og hva de unge bør unngå. Dette motiverer i liten grad for endring.

Elevsentrert undervisning

Elevsentrert undervisning

Når man skal undervise i livsmestring, er det lurt å tenke at man skal involvere elevene på flere nivåer - både fysisk, følelsesmessig og kognitivt.

Alle skal bli hørt

Alle skal bli hørt

Heftet «Elevmedvirkning; om elevers rett til å bli inkludert, verdsatt og hørt i skolen» er hjelp til skolene for å tilrettelegge for elevmedvirkning!