Jesper er 4 år og pårørende

Se 6 videosnutter med Jan Steneby om barnehagebarn som er pårørende. Filmene er utdrag fra kurset "Du kan hjelpe Jesper!".

Jesper sin mamma har rusproblemer. Hva gjør det med han?
Hvordan kan du som jobber i barnehagen se, og hjelpe barn som Jesper?

Jan Steneby bruker filmen og veiviseren om Jesper som bakteppe for kurset for barnehageansatte som møter barn som er pårørende.

Hvis du ikke kjenner til Jesper fra før anbefaler vi deg å se filmen om Jesper og/eller gjennomgå veiviseren før du hører på utdragene fra kurset. 

Her kan du bestille kurset "Du kan hjelpe Jesper!"

 

 Del 1 av 6: Hva har Jesper med seg når han kommer i barnehagen

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Del 2 av 6: Jesper har endret seg. Er det grunn til bekymring?

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Del 3 av 6: Å bli møtt med anerkjennelse i barnehagen

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Del 4 av 6: Ikke gå alene med bekymringen din

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Del 5 av 6: Foreldrekontakt og foreldremøte når barn er pårørende

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Del 6 av 6: Barneperspektivet

You need Adobe Flash and Javascript to view this file