Røde og grønne tanker

Røde og grønne tanker

Du kan ikke unngå at barnet ditt får vonde opplevelser, men du som forelder kan påvirke hvordan barnet takler dem.

Psykologisk førstehjelp for barn og ungdom er blitt en suksess og brukes allerede i barnehager, skoler, av helsesøstre, terapeuter og andre fagpersoner som møter barn i sitt arbeid. Det er barnepsykologspesialist Solfrid Raknes som har utviklet skrinet i samarbeid med sentrale fagfolk innen det norske psykisk-helsevernmiljøet, verktøyet har vunnet flere priser og fått svært god mottakelse etter lanseringen i 2010. Voksne for Barn formidler opplæringen av selvhjelpsverktøyet og så langt har kursene vær forbeholdt fagpersoner. Nå tilbyr Voksne for Barn også opplæring om røde og grønne tanker til foreldre som vil hjelpe barna sine til å bli tryggere i følelsene sine, ved at de lærer enkle selvhjelpsteknikker.

- Følelser er ikke alltid gode veivisere. Barn må ha veiledning for å forstå hvilke følelser de skal lytte til, og hvilke som er overdrevet. Rødtanker er negative og vonde tanker. Grønntanker er tanker som er hjelpsomme, og som skaper mer glede og trivsel. Man må ofte jobbe for å finne fram grønntanker, og jobbe enda mer for å gi dem makt og handle i tråd med dem, forklarer Solfrid Raknes.

Hun forteller at selv små barn lett kan forstå forskjellen mellom røde og grønne tanker, men trenger hjelp til å snu en negativ spiral med mange røde tanker.

Meld deg på foreldrekurs Psykologisk førstehjelp 8-18 år, eller bestill det til foreldregruppa på skolen

Meld deg på foreldrekurs Psykologisk førstehjelp 4-7 år, eller bestill det til foreldregruppa i barnehagen

Kan lære barna å bli mer robuste

- Hvordan vi er som foreldre har stor betydning for hvor trygge barna våre blir. Foreldre kan hjelpe barna sine til å bli mindre sårbare og mer robuste følelsesmessig, det gjør dem bedre rustet til å takle motgang og vanskelige situasjoner som de møter i livet, på en best mulig måte. Barn som øver seg på å snakke positivt og oppmuntrende til seg selv blir tryggere og mindre nærtagende for andre barns bemerkninger. Trygge barn søker også lettere hjelp hos voksne når de trenger det, poengterer Solfrid Raknes.

Tips til foreldre:

 • Hjelp barnet å kjenne igjen egne følelser.
 • Ikke si: Vær ikke redd! Men anerkjenn frykten og tilby hjelp til å overvinne den. Da blir det lettere for barnet å overvinne frykten.
 • Lær barnet å snakke positivt, oppmuntrende og støttende til seg selv i vanskelige situasjoner.
 • Snakk sammen om fine ting som har skjedd i løpet av dagen.
 • Legg til rette for gode relasjoner og positive opplevelser med voksne omsorgspersoner. Da er det lettere for dem å gå til voksne for å få hjelp når de trenger det.
 • Legg til rette for at barna kan få venner, og la dem ha med venner hjem. Vennskap gjør barnet ditt sterkere rustet til å takle motgang.
 • Gode opplevelser trenger ikke være store. Sett av tid til små, gode hverdagsopplevelser.
 • Oppmuntre til selvstendighet og gi barnet oppgaver det kan mestre.
 • Hjelp barnet til å mestre lek og samspill. Mestring i lek gjør barnet tryggere i møte med motgang senere.
 • Lære barnet at motgang er noe vi kan bruke for å bli sterkere. Livet er ikke bare lett, og man får ikke alltid som fortjent.
 • Du kan ikke unngå at barnet ditt får vonde opplevelser, men du kan påvirke hvordan barnet takler dem. 
 • Bruk hverdagen til å vise barnet hvordan du går fra å blir styrt av Rødtanker til Grønntanker. Episoder som for eksempel at du blir irritert på deg selv for å ha glemt å kjøpe melk eller lagt igjen nøklene. Si høyt dine Rødtanker og hva du føler, la deretter grønntankene få overtaket og vis barnet ditt hvordan du roer deg.
 

SKRINET PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP 8-18 BESTÅR AV:

 • to figurer, rød og grønn som symboliserer Rødtanker og Grønntanker
 • en samling ark med ”hjelpehender” for utfylling
 • et hefte, som forklarer grunnprinsippene i kognitiv atferdsterapi ved hjelp av enkle tekster og tegninger. Heftet forteller om situasjoner der Rødtankene blir sterk og ødeleggende og hvordan vi kan gi makt til Grønntankene for å bli mer glade og mindre sinte, triste eller redde.
Bøker og skrin kan bestilles i nettbutikken vår eller når du deltar på kurs i vår regi.

 

 
TIL DE MINSTE FOR HJEMMEBRUK:

Du trenger 1 sett med bamser og kan supplere med boka, "Sint og glad i barnehagen". Begge kan bestilles i nettbutikken, eller kjøpes når du deltar på kurs i vår regi. 

Det er utviklet et skrin også for aldersgruppen 4-7 år, men det er beregnet for å bruke i barnehagen.


Meld deg på foreldrekurs Psykologisk førstehjelp 8-18 år, eller bestill det til foreldregruppa på skolen

Meld deg på foreldrekurs Psykologisk førstehjelp 4-7 år, eller bestill det til foreldregruppa i barnehagen