Hvordan være voksen og tydelig – barneoppdragelse i en travel hverdag

OM FOREDRAGET:
Foredrag om hvordan du som voksen setter grenser og er tydelig til det beste for barnet.

- Voksen og rollemodell
- Å se barnet – tilpasset barnets modenhet og personlighet
- Å være nær og tåle avstand
- Når foreldre er uenige
- Å skape trygg kommunikasjon i ”gode og vonde dager”

MÅLGRUPPE:
Foreldre eller foresatte

FOREDRAGSHOLDER:
Ingrid Lund

PRIS:
kr. 21 500,- 1,5-2 timer (avtales med bestiller)

+ reise og evt. overnatting

  

Bestill: Hvordan være voksen og tydelig - barneoppdragelse i en travel hverdag
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om foredraget. Vi vil gi deg en tilbakemelding om foredragsholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette foredraget.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis foredraget avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av honoraret. I de tilfeller foredragsholder må reise med fly eller tog, vil bestiller bli belastet den del av billetten som ikke kan refunderes.