Formidling av egen erfaring

I Voksne for Barn har vi mange frivillige som har erfaringer og kunnskap som de gjerne deler for at alle som møter barn, unge og familier i sitt arbeid skal bli enda bedre i den jobben de gjør.

Noen av dem holder foredrag basert på eget liv og egne erfaringer og deler sine tanker om hva som er til god hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner. Noen av de temaer våre frivillige kan snakke om er:

  • Å være barn som pårørende/ Når mamma eller pappa er psykisk syk/ruser seg barnets perspektiv og foreldrerollen
  • Mobbing
  • Skolevering
  • Møtet med psykisk helsevern
  • Møtet med barnevernet/å bo i fosterhjem
  • Å mestre egne psykiske problemer

Ønsker du noen som kan formidle brukererfaring i form av et foredrag? Fyll ut skjema nedenfor, så hjelper vi deg å finne riktig person til tema, og best mulig innhold og vinkling ut fra ditt ønske og behov.

Forespørsel om erfaringsformidling
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om det tema du ønsker foredrag om. Vi vil gi deg en tilbakemelding om vi kan tilby det du ønsker. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter.