Barn i familier med belastninger (gruppelederkurs)

Belastninger i familien får konsekvenser også for barna. Lær metoder og teknikker for å lede samtalegrupper for barn i familier med belastninger.

Målgruppe:Barne- og sosialfaglig utdannede som vil lede samtalegrupper for barn
i familier med belastninger.
Kursholder: Gunnar Eide 
Varighet:2 dager  
Pris:kr. 3 450,- per deltaker* 
Bestilling: Bestill kurset lokalt 
Kommende kurs: Det er for øyeblikket ingen planlagte kurs 

*Det gis rabatt for medlemmer og studenter (10 % for bedriftsmedlemmer, 20 % for personlige medlemmer og 50 % for studenter).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:

Belastninger i familien som rusmisbruk, skilsmisse, arbeidsledighet, kriminalitet, psykisk sykdom eller kronisk sykdom får konsekvenser også for barna. De trenger informasjon og kunnskap om de problemer familien har, i en form som var forståelig for dem der og da.

 • Lær metoder og teknikker for å lede samtalegrupper for barn i familier med belastninger
 • Bli bevisst på barne- og mestringsperspektivet i møte med disse barna

Det er en fordel at minst to fra hvert tjenestested deltar, da samtalegrupper for barn bør ledes av to personer. 

Kurset gir kunnskap om:

 • Erfaringer i å samtale med barn enkeltvis og i gruppe.
 • Relasjonens vitale betydning for kommunikasjonen (også kalt relasjonskompetanse)
 • Barns uttrykksmåter Hvordan virker foreldres problemer inn på barn?
 • Hva kan vi som voksne gjøre/si for at barna våger å vise oss hvem de er?
 • Barnegrupper og individuelle samtaler: to sider av samme sak
 • Rekruttering til samtalegruppe – motivasjon av foreldre
 • Rekruttering til samtalegruppe – tverrfaglig samarbeid
 • Struktur og organisering av samtalegrupper
 • Forslag til tema for 10 gruppemøter
 • Gruppeledernes interne samarbeid
 • Veiledning underveis i prosessen
 • Avslutning og oppfølging av gruppene

Det blir i løpet av kurset presentert kreative metoder til bruk i gruppene.