Barn i familier med belastninger

Dette kurset lærer deg å møte barn i familier med belastninger på en måte som er tilpasset dem og deres utgangspunkt.

Målgruppe:Alle som jobber med barn og unge
Kursholder: Gunnar Eide 
Varighet:Heldagskurs  
Bestilling: Bestill kurset 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:
Belastninger i familien som rusmisbruk, skilsmisse, arbeidsledighet, kriminalitet eller psykisk sykdom får konsekvenser også for barna. De trenger å bli møtt på en måte som er tilpasset dem og deres utgangspunkt.

  • Bli bevisst på hvordan belastninger i familien påvirker barna
  • Lær teknikker for å tilegne deg barnets perspektiv

TILBAKEMELDING FRA TIDLIGERE KURSDELTAKERE:
Det er et av de beste kursene jeg har vært med på. Temaet var veldig aktuelt, og Gunnar Eide fremstilte temaer på en genial måte. Fantastisk flott foreleser.

Opplevde en kursholder som er genuint opptatt av barna, og som ser barna og deres familier med positive briller på tross av adferd som både provoserer og ofte gjør oss maktesløse. Viktig å løfte blikket å se muligheter og faktiske ressurser disse har. En god påminnelse og til inspirasjon/lærdom.