Du kan hjelpe Jesper!

Kurset legger vekt på hvordan man som barnehageansatt går frem hvis det oppstår bekymringer rundt hjemmesituasjonen til et barn.

Målgruppe:Barnehageansatte
Kursholder: Jan Steneby 
Varighet:Hel- eller halvdag 
   
Bestilling: Bestille kurset  
Kommende kurs: Kurset kan kun bestilles 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:
Kurset legger vekt på hvordan man som barnehageansatt går frem hvis det oppstår bekymringer rundt hjemmesituasjonen til et barn og gir råd og veiledning om hvordan en kan gjennomføre samtaler med foreldrene og skape et samarbeid med foreldrene der barnetsperspektiv opprettholdes og er i fokus. 

Jesper – gutten som lever med en mor som har alkoholproblemer kan være hvem som helst. Kurset gir deg råd og metoder for hvordan du kan hjelpe Jesper når du møter ham. Kurset er utviklet med tanke på at barnehagepersonell skal få utvidet sin handlingskompetanse i forhold til denne gruppen barn.

Temaer gjennomgås på kurset:

  • Belastninger i familien og hvordan det påvirker rollen som forelder
  • Hvordan kan det være å være barn i en familie med belastninger
  • Hva kan barn vise oss i barnehagen som tegn på at de har det vanskelig
  • Hvordan ivareta barn som har det vanskelig i barnehagen
  • Mestring og resiliens hos barn
  • Bekymring og bekymringsjobbing
  • De vanskelige samtalene med foreldrene
  • Barnets perspektiv og møtet med foreldrene