Frokost for helsesøstre

Frokost for helsesøstre

Vi inviterer til frokostmøte for å presentere vårt foreldrettede arbeid, samt informerer om aktiviteter, materiell og verktøy som kan være til nytte i arbeidet som helsesøster.