Frokost for helsesøstre og andre interesserte

Frokost for helsesøstre og andre interesserte

Vi inviterer til frokostmøte for å presentere vårt foreldrettede arbeid, samt informerer om aktiviteter, materiell og verktøy som kan være til nytte i arbeidet som helsesøster.

Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov

Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov

Rapportlansering: Hvordan ivaretas barn med spesielle behov i den nasjonale satsingen på å fremme alle barns psykiske helse og bidra til et godt psykososialt miljø?