Arendalsuka

Arendalsuka

Voksne for Barn har i år tre arrangementer om barn og psykisk helse under Arendalsuka. Det blir blir både politisk debatt og filmvisning. Vi sees der!

Våre arrangementer: 

Unge, sinte gutter

Dato: Tirsdag 14. august

Tid: kl 15:30 -16:30

Sted: Arendal kino, sal 1

Se arrangementet på Facebook

Gutter har oftere atferdsproblemer enn jenter. Unge menn har høyere frafall i skolen enn jenter. Menn dreper oftere enn kvinner. Norske fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger har en overvekt av unge menn som innsatte og pasienter.

De færreste med psykiske lidelser oppsøker hjelp. Og de færreste som oppsøker hjelp, blir viderehenvist til spesialisthelsetjenesten. Særlig gjelder dette gutter.

Hvorfor er det sånn, og hva kan vi gjøre med det? 

Les mer

 

Barnevernsbarn - nytt hjem, ny skole

Dato: Onsdag 15. august

Tid:  kl 11:00 - 12:00

Sted: Arendal kino, sal 3

Se arrangementet på Facebook

Hvordan et barn opplever skolehverdagen kan avgjøre hvor godt et barn trives i sitt nye hjem etter en omsorgsovertakelse.

I filmen "Nytt hjem, ny skole" møter du Linnea som er fosterbarn hos familien Henriksen. Filmen tar for seg utfordringer Linnea og familien møter på.

Vi inviterer til filmvisning og samtale mellom barnevernsbarn og de tjenestene som møter disse barna. 

Les mer

 

Foreldrerettet arbeid med krysskulturell ungdom

Dato: Onsdag 15. august

Tid:  kl 13:00 - 14:00

Sted: Arendal kino, sal 3

Se arrangementet på Facebook

Er foreldrene nøkkelen til å forhindre utenforskap hos minoritetsungdom?

Hvordan når vi disse foreldrene og hvilke erfaringer vi bør ta med oss fra foreldrerettet arbeid mot andre målgrupper?

Else Berge Løland (Esterstiftelsen) , Randi Talseth (generalsekretær i Voksne for Barn) og Hans Martin Skovly, seksjonsleder for kriminalitetsforebygging i Agder har alle lang erfaring i arbeid med ungdom som havner utenfor. I en samtale vil de ta for seg utfordringene vi har med utenforskap blant minoritetsungdom i dag, og hvorfor vi er avhengig av foreldrene om dette arbeidet skal lykkes.

Les mer