Barn i Norge 2019

Barn i Norge 2019

Barn i Norge 2019 lanseres den 30. april. Tema for årets rapport er identitet.

Voksne for Barn utgir hvert år rapporten Barn i Norge. Dette er en samling fag- og dybdeartikler skrevet av fremstående fagfolk. For 2019 er hovedtema «Identitet». Vi ser på ulike aspekter som påvirker utviklingen av identitet hos barn og unge, og fokuserer blant annet på seksualitet, mobbing, kroppsbilde og sosiale medier. 

Bidragsyterne i årets rapport er: Trine Waaktaar, Marit Bergum Hansen, Petter Bae Brandtzæg, Erling Roland, Ulrikke Falch, Marianne Støle-Nilsen, Eva Elisabeth Aspaas Skoe og Line Indrevoll Stänicke. Fem av disse kommer på lanseringen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato30. april 2019 
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo 
Tid:kl. 08:30–13:00 
Pris:750,- 
 Meld deg på 

*Det gis rabatt for medlemmer og studenter (10 % for bedriftsmedlemmer, 20 % for personlige medlemmer og 50 % for studenter).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM

08:30 Registrering og frokost 
09:00 Velkommen 
09:10 

Presentasjon av rapporten
v/Voksne for Barns generalsekretær, Randi Talseth

09:30 PAUSE
09:45 

Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige
Selvskade blant unge har sammenheng med psykisk lidelse og økt selvmordsrisiko. Selvskade starter ofte i barne- og ungdomsår, og selv om mange slutter å skade seg i løpet av ungdomstiden, viser noen langvarig selvskade med omfattende psykiske plager og funksjonsnedsettelse i voksen alder.

Line Indrevoll Stänicke er Ph.D. stipendiat og psykologspesialist. Hun er tilknyttet Lovisenberg sykehus, Nic Waals Institutt, og er universitetslektor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

10:10 

Det algoritmiske selvet - på Internett, nå og i fremtiden
Dagens unge voksne er den første generasjonen som har vokst opp med internett. Hvordan har dette påvirket deres identitet og utvikling fra ungdom til voksenliv? Hvilke rammer gir internett for identitetsutvikling og hvordan vil dette endre seg med fremveksten av kunstig intelligens.

Petter Bae Brandtzæg er førsteamanuensis ved institutt for medier og kommunikasjon og sjefsforsker ved SINTEF Digital. Han har forsket på sosiale medier og nye medier i over 18 år.

10:35 

Sped- og småbarns utvikling av emosjonell kompetanse  
Mange voksne har liten bevissthet på hvordan de møter barns emosjonelle behov. Vi er mange som har kjent på egne automatiserte reaksjoner når barn blir sinte, lei seg eller frustrert. Det barnet trenger er voksne som ser barnets emosjonelle uttrykk og kan vise aksept gjennom å speile barnets følelser.

Marit Bergum Hansen arbeider med bl.a. Tuning in to Kids og videobasert veiledning som Marte meo. Hun er pedagog og har tidligere vært leder av Aline spedbarnsenter og det nasjonale spedbarnsnettverket ved RBUP øst og sør.

11:00 

Ungdom, seksualitet og identitet
I ungdomstiden skjer en viktig utvikling fra barn til voksen, og utviklingen av vår seksuelle identitet står sentralt i dette. Seksualiteten er en stor del av oss som mennesker,men vil i ulik grad påvirke hvordan vi definerer oss selv og vår identitet.

Marianne Støle-Nilsen er lektor og statsviter og har de senere årene arbeidet spesielt med ungdom og seksualitet. Støle-Nilsen har erfaring som rådgiver i Sex og politikk og er nå rådgiver hos Sex og samfunn.

11:25 

PAUSE

12:00 

Mobbing og identitet
Mobbing finnes i svært mange skoleklasser og kan skade selvoppfatningen til de som utsettes, men også til utøverne av mobbing og til de passive som lar mobbingen skje.  

Erling Roland er professor i pedagogisk psykologi og knyttet til Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Han har skrevet flere bøker om mobbing og lignende tema og publisert en rekke forskningsartikler.

12:25  

Religiøs tro: Ingen identitet uten ideologi

Ungdomstiden har aldri vart lenger. Denne utforskende tiden hvor kropp og psyke er i rivende utvikling og fremtiden synes usikker og forvirrende, varer nå til rundt 30-årsalderen i den vestlige verden. Det betyr lengre tid til å utforske livssyn, utdannelse, arbeid og kjærlighetsforhold. Det er nå vi strever som hardest med å skape vår egen identitet. Det er nå vi trenger noe å holde fast i når vi bryter med barndommens grenser.

Eva Elisabeth Aspaas Skoe, professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, tok sin Ph.D. klinisk psykologi i Vancouver, Canada. Hun har vært ansatt ved forskjellige universiteter i Canada og Norge og var visiting scolar ved Harvard University og Arizona State University. Hennes faglige interesser er identitet og moralutvikling, personlighetsutvikling og religionspsykologi. 

13.00 Slutt
  
Ungdomstiden har aldri vart lenger. Denne utforskende tiden hvor kropp og psyke er i rivende
utvikling og fremtiden synes usikker og forvirrende, varer nå til rundt 30-årsalderen i den vestlige
verden.
Det betyr lengre tid til å utforske livssyn, utdannelse, arbeid og kjærlighetsforhold. Det er nå
vi strever som hardest med å skape vår egen identitet. Det er nå vi trenger noe å holde fast i når vi
bryter
med barndommens grenser.