Suppe og stress

Suppe og stress

Hvordan kan ungdom lære seg å håndtere stress før det blir skadelig? Et foredrag med Mia Börjesson om stress, stresshåndtering og å hente seg inn igjen.

Dato: 12.11.2018 
Sted:Glassmagasinet, Stortorvet 10, inngang Møllergata 
Tid:kl. 17.00 - 20.00 
Pris:480,- 
 Meld deg på 

Suppe og ...er en foredragsserie der Voksne for Barn henter inn eksperter på ulike temaer relatert til barn og psykisk helse. Det vil bli servert suppe.

De siste ti årene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager, særlig blant unge jenter. Ungdommene selv opplever at årsaken til disse plagene er stress.

Nærmere 70 prosent av jenter i ungdomsskolealder, anser seg selv som plaget av stress. Dette kan bli problematisk dersom stresset blir for stort og vedvarende over tid.Så mange som to av tre jenter og hver tredje gutt opplever ofte eller svært ofte at de blir stresset av skolearbeidet.

Hva er stress, og hvordan uttrykker det seg hos ungdom? Finnes det bra og dårlig stress? Kan unge lære seg å takle en stressende hverdag, og hva kan foreldre og andre voksne gjøre for å forhindre at stresset tar overhånd?

Alt dette vil du få svar på når en av Nordens fremste forelesere på ungdomsfeltet, Mia Börjesson, tar for seg ungdom og stress.

Det vil bli servert suppe.

Arrangeres i samarbeid med Kavlifondet.