Konferanse: 25.Oktober

Konferanse: 25.Oktober

Hvordan kan du som jobber med barn involvere og samarbeide med foreldre og foresatte når barna har det vanskelig? Og hva når foreldrene selv sliter eller ikke har det bra?

Når: Onsdag 25. oktober 2017 klokken 10.00 - 15.00
Hvor:Bystyresalen i Ålesund rådhus, 4. etg 
 (Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund)
Pris: 300,- per person
Påmeldingsfrist:  10. oktober 2017
 Meld deg på her


I lovverket for alle tjenester som gjelder barn er involvering av foreldre et viktig prinsipp når barna har det vanskelig eller viser tegn til mistrivsel. Men hva når foreldrene selv sliter eller ikke har det bra? Hvordan kan de da involveres? Skal de involveres? Eller skal vi heller skåne dem? 

På konferansen vil ulike bidragsytere prøve å belyse temaet involvering fra ulike synspunkter. Erfaringer på å involvere foreldre med ulike belastninger som rus, psykiske vansker eller det å miste omsorgen for egne barn vil bli presentert.

Hva som skjer i skole og helseforetak i kommunen vil også bli belyst. Erfaringer fra dette arbeidet kan være nyttig å ta med seg i ditt videre arbeid. Det store spørsmålet vi stiller oss er hvordan vi som fagpersoner kan bidra til å gjøre foreldre gode som foreldre. Kanskje det å involvere dem er en del av svaret

Program: 

09.30KAFFE OG REGISTRERING  
10.00Velkommen! Jan Steneby, fagkoordinator, Voksne for Barn
10.15 Psykisk helse i skolen og foreldrekurs Lisbeth Dorthea Slyngstad, rådgiver psykisk helse, Ålesund kommune og Eirik T. Holmelid, rådgiver kultur og oppvekst, Ålesund kommune
10.45PAUSE
11.00Erfaringer med temakveld for foreldre med rusproblemer Karine Nossen Aarsund, pårørendekoordinator/familieterapeut, Ålesund behandlingssenter og Jan Steneby, fagkoordinator, Voksne for Barn
11.45 Pårørendearbeid og involvering av foreldre Erfaringer fra Møteplass v/Joe Sowerby, familieterapeut
12.15LUNSJ
12.45 Styrking av tilbud til gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske problemer Mette Grytten, koordinator for lavterskelsatsningen “Barneblikk”
13.15 PAUSE 
13.30 Hvordan kan vi være gode foreldre? Gunnar Eide, klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, Sørlandet sykehus
15.00SLUTT