Sinte unge gutter, Bergen og Trondheim

Sinte unge gutter, Bergen og Trondheim

Det er flere år siden det ble slått alarm om jenters psykiske helse. Allikevel topper unge gutter de fleste negative statistikker. Hvorfor er det sånn, og hva kan vi gjøre med det?

 

Bergen05.03 Meld deg på
Trondheim12.03  Meld deg på

 

Gutter har høyere frafall i skolen enn jenter. De har oftere atferdsproblemer og tar oftere selvmord enn jenter. Menn dreper oftere enn kvinner.  Norske fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger har en overvekt av unge menn som innsatte og pasienter. Og dessverre er ikke spørsmålet om vi vil får en skoleskyting i Norge, men når den kommer.

Det er lenge siden det først ble slått alarm om unge jenters psykiske helse, og stadig flere jenter oppsøker nå hjelp. Men har alt fokuset på jentene gjort at vi har glemt gutta?

Stadig flere gutter sier de sliter med psykiske helseplager. De færreste med psykiske lidelser oppsøker hjelp. Og de færreste som oppsøker hjelp, blir videre henvist til spesialisthelsetjenesten. Særlig gjelder dette gutter.

Sentrale temaer under denne konferansen er hvilke gutter som sliter og hva de sliter med og hvor galt det kan gå. Hvorfor de ikke oppsøker hjelp, hvordan vi kan fange dem opp og hva de faktisk har behov for.

Du vil få møte noen av Norges fremste forskere på sine felt og representanter fra flere fagdisipliner som jobber med disse guttene vil dele av sin erfaring.

Foredragsholdere: 

Sinte unge gutter: hva vet vi og hva bør vi frykte?
Norske fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger har en overvekt av unge menn som innsatte og pasienter. De aller, aller fleste såkalte skolemassakrene blir utført av unge menn som har opplevd tap, avvising og mobbing, og selv om vi ikke har hatt noen i Norge, er ikke spørsmålet om den kommer - men når.

Svein Øverland er psykolog, spesialist i barne og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Han er seksjonssjef ved avd. Brøset St. Olavs Hospital og rådgiver for Forvaringsavdelingen Trondheim fengsel og Politiet. Øverland har tilbragt mye tid med disse guttene, og vil dele erfaringer både fra arbeidet sitt, og fra forskningen.

Fylles på løpende med lokale foredragsholdere

Konferansen arrangeres i samarbeid med Kavlifondet.