Selvhjelp til barn og ungdom

Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å framsnakke seg selv.

 – Jeg er rørt og glad for de mange tilbakemeldingene og at mange finner Psykologisk førstehjelp så nyttig. Å takle egne følelser kan og bør trenes på, det læres ved øvelse, sier barnepsykologspesialist Solfrid Raknes

Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker. Raknes har utviklet skrinet i samarbeid med sentrale fagfolk innen det norske psykisk-helsevernmiljøet(1). Selvhjelpsverktøyet ble svært godt mottatt under utprøving i private hjem og profesjonelle miljøer i 2009, samt i en evaluerings- og implementeringsstudie av bruken i førstelinja. Opplæringen formidles av Voksne for Barn.

Finn neste kurs i å bruke Psykologisk førstehjelp som du kan melde deg på

Et førstehjelpsskrin

Materiellet er utformet som et skrin i tre versjoner. En småbarnsversjon fra 4-7 år,  barneversjon for aldersgruppen 8 – 12 år, og en ungdomsversjon for aldersgruppen 12 – 18 år. Psykologisk førstehjelp brukes i private hjem og av mange i første- og andrelinjen i helsevesenet. I tillegg blir det i økende grad brukt i skolen og i barnehager. 

Psykologisk førstehjelp består av:

 • To figurer, rød og grønn som symboliserer Rødtanker og Grønntanker
 • En samling ark med ”hjelpehender” for utfylling
 • Et hefte, som forklarer grunnprinsippene i kognitiv atferdsterapi ved hjelp av enkle tekster og tegninger. Heftet forteller om situasjoner der Rødtankene blir sterk og ødeleggende og hvordan vi kan gi makt til Grønntankene for å bli mer glade og mindre sinte, triste eller redde.

Røde og grønne tanker

- Følelser er ikke alltid gode veivisere. Barn må ha veiledning for å forstå hvilke følelser de skal lytte til, og hvilke som er overdrevet. Selv små barn kan lett forstå forskjellen mellom røde og grønne tanker, men trenger hjelp til å snu en negativ spiral med mange røde tanker.

Rødtanker er negative og vonde tanker. Grønntanker er tanker som er hjelpsomme, og som skaper mer glede og trivsel. Man må ofte jobbe for å finne fram grønntanker, og jobbe enda mer for å gi dem makt og handle i tråd med dem. Barnepsykologen forteller at begrepene røde og grønne tanker tidligere er brukt av den australske forskeren Paula Barret (2006). De brukes parallellt med det som i kognitiv terapi vanligvis omtales som negative automatiske tanker og alternative tanker. 

Raknes forklarer at det i noen situasjoner er nyttig å øve på å forholde seg til tankene våre som noe utenfor oss selv, og til det er figurene og hjelpehendene gode virkemidler. Det kan hjelpe oss til å gi mer plass til de tankene vi ønsker.

Hjelpehånden rydder opp

Hjelpehånden er en del av verktøyet. Raknes beskriver Hjelpehånden som et ryddesystem;

-I situasjoner som skaper sterke følelser, kan det være lurt å lage seg oversikt over hva en kan påvirke, og hvordan. Hjelpehånden kan bidra til at en både anerkjenner hvorfor en reagerer som en gjør, og at en får hjelp til å komme seg videre. At en greier å tenke mer konstruktivt og finner mer lure ting å gjøre.

Hun forteller at hjelpehånden kan brukes i mange ulike situasjoner. Fra at man for eksempel gruer seg til å holde presentasjoner i klassen, til at en strever med reaksjoner på foreldrenes skilsmisse, eller er i konflikt med venner. 

Framsnakke seg selv

Ideen til psykologisk Førstehjelpsskrin fikk Solfrid Raknes fra to hold.

- Det ene var at jeg har erfaring med å bruke selvhjelpsmateriell i arbeid med voksne. Det andre var at jeg ga en gruppe ungdommer en kort psykologisk forberedelse før de skulle på et utvekslingsopphold. Det var inspirerende å erfare hvor lite som skulle til før de opplevde dette hjelpsomt. Det ga meg økt tro på at barn og ungdom kan lære å snakke mer vennlig og konstruktivt til seg selv, om de får litt hjelp til det gjennom selvhjelpsmateriell og en kort opplæring i bruken. 

I et samfunnsperspektiv vil Raknes at verktøyet skal bidra til å forebygge psykiske helsevansker. - Rundt åtte prosent av barn og unge i Norge har til enhver tid psykiske lidelser. Utstyrt med Psykologisk førstehjelpsskrin er personer som jobber med barn, ungdom og familier bedre rustet til å gjøre en god jobb.

For det enkelte barn som bruker skrinet er målet at de skal få hjelp til økt trivsel, bedret helse og læring gjennom at samtalene de har med seg selv, brukes til å fremsnakke seg selv.

- Jeg er opptatt av at barn og unge tidlig skal lære å snakke vennlig og respektfullt til seg selv, sier den erfarne psykologen.

Hun forteller at førstehjelpsskrinet også bidrar til å normalisere vanskelige og tabubelagte tema, så de blir mindre skamfulle og lettere å snakke om.

Foreldre kan gjøre barna sine tryggere

Hvordan vi er som foreldre har stor betydning for hvor trygge barna våre blir. Foreldre kan hjelpe barna sine til å bli mindre sårbare og mer robuste følelsesmessig, det gjør dem bedre rustet til å takle motgang og vanskelige situasjoner som de møter i livet, på en best mulig måte.

- Barn som øver seg på å snakke positivt og oppmuntrende til seg selv blir tryggere og mindre nærtagende for andre barns bemerkninger. Trygge barn søker også lettere hjelp hos voksne når de trenger det, poengterer Solfrid Raknes.

Hun har følgende tips til foreldre:

 • Hjelp barnet å kjenne igjen egne følelser.
 • Ikke si: Vær ikke redd! Men anerkjenn frykten og tilby hjelp til å overvinne den. Da blir det lettere for barnet å overvinne frykten.
 • Lær barnet å snakke positivt, oppmuntrende og støttende til seg selv i vanskelige situasjoner.
 • Snakk sammen om fine ting som har skjedd i løpet av dagen.
 • Legg til rette for gode relasjoner og positive opplevelser med voksne omsorgspersoner. Da er det lettere for dem å gå til voksne for å få hjelp når de trenger det.
 • Legg til rette for at barna kan få venner, og la dem ha med venner hjem. Vennskap gjør barnet ditt sterkere rustet til å takle motgang.
 • Gode opplevelser trenger ikke være store. Sett av tid til små, gode hverdagsopplevelser.
 • Oppmuntre til selvstendighet og gi barnet oppgaver det kan mestre.
 • Hjelp barnet til å mestre lek og samspill. Mestring i lek gjør barnet tryggere i møte med motgang senere.
 • Lære barnet at motgang er noe vi kan bruke for å bli sterkere. Livet er ikke bare lett, og man får ikke alltid som fortjent.
 • Du kan ikke unngå at barnet ditt får vonde opplevelser, men du kan påvirke hvordan barnet takler dem. 
 • Bruk hverdagen til å vise barnet hvordan du går fra å blir styrt av Rødtanker til Grønntanker. Episoder som for eksempel at du blir irritert på deg selv for å ha glemt å kjøpe melk eller lagt igjen nøklene. Si høyt dine Rødtanker og hva du føler, la deretter grønntankene få overtaket og vis barnet ditt hvordan du roer deg.

Finn neste kurs i å bruke Psykologisk førstehjelp som du kan melde deg på

Bestill kurs i Psykologisk førsthjelp til ditt arbeidsted

Bestill skrin, bøker og figurer i nettbutikken

Last ned hjelpehånda og print ut selv


(1) Referansegruppe: Torkil Berge, Atle Dyregrov, Ida Garløv, Marit Hafting, Bente Storm Mowatt Haugland, Leif Edward Ottesen Kennair, Arne Repål og Steinar Sunde.