Ærlig talt - om samvær

Ærlig talt - om samvær

Her kan du lese om hva barn, foreldre og fosterforeldre mener er viktig for å legge til rette for å finne gode samværsordninger som fungerer for alle parter.

 

 Ærlig talt - om samvær Stikkord  
 

Last ned PDF

 

 

I 2016 lanserte Voksne for Barn filmen Meg og familiene mine, med støtte av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. I Meg og familiene mine møter vi familien Henriksen, og fosterbarnet Arne. Arne fyller snart 10 år, og er i gang med bursdagsplanleggingen. Dette er ikke så lett for han. Vi møter også Arnes mor og mormor. Alle har sine ønsker, tanker og forventninger til hvordan bursdagen skal feires, og Arne synes det er vanskelig å vite hva han skal gjøre.

I prosessen med å lage denne filmen inviterte vi de som sitter med den viktigste kunnskapen og erfaringen til å bidra. Vi har hatt møter med unge som bor eller har bodd i fosterhjem, foreldre og fosterforeldre. De har delt sine tanker med oss om hva som kan være gjenkjennelige og sentrale momenter Det er møter som har bekreftet at dette er et viktig tema, noe som opptar og berører, noe som er utfordrende, nært og sårt. Noe som alle mener mye om, hvor barnets beste er målet, men som det likevel kan være vanskelig å samarbeide om. Nettopp fordi det handler om det nærmeste av alt – familie, foreldre-barn relasjonen, viktigheten av å føle seg verdsatt som omsorgsperson, det å få være barn uten å dras i fra alle kanter. Det handler om følelsen av å ikke strekke til, dårlig samvittighet, usikkerhet, og utrygghet. Mange barn uttrykker en stor bekymring for foreldrene sine, hvem som er tilstede for dem når de selv flytter. Det er ofte vondt og vanskelig, noen ganger helt uproblematisk, alltid viktig. Og når ting fungerer, veldig mye glede, noe som er til beste for alle.

Meg og familiene mine er oppfølgeren til filmen Snakk om det som kom i 2013. Begge filmene har blitt til med bakgrunn i et uttrykt behov fra unge med erfaring fra fosterhjem:

Målet med filmene er ikke å vise hvordan ting bør eller skal gjøres, men snarere være et utgangspunkt for refleksjon og samtale rundt tanker, følelser, praktiske ting og annet som er viktig. Alle innspillene vi fikk i forbindelse med utarbeidelsen av filmen, temakvelder med foreldre som har mistet den daglige omsorgen for barna sine, samt andre møter vi har hatt med fosterbarn og deres familier, har nå blitt til dette heftet – Ærlig talt om SAMVÆR. Her kan du lese om hva barn, foreldre og fosterforeldre mener er viktig for å legge til rette for gode samværsordninger. Forhåpentligvis kan det gi alle som har en rolle og en oppgave i et fosterhjemsplassert barns liv meningsfull kunnskap og nye ideer.

Se alle våre publikasjoner

Les mer om vårt arbeid med medvirkning

Les mer om vårt arbeid med barn i barnevernet