Kjære mamma og pappa

Kjære mamma og pappa

"Et skilsmissebarn er et normalt menneske med to hjem", sier Marte 15 år. I heftet ”Kjære mamma og pappa” forteller barn hvordan skilsmisse oppleves for dem.

 Kjære mamma og pappa Stikkord
 

Last ned PDF

Bestill heftet i nettbutikken vår

 

 

Mange barn og unge i Norge opplever at foreldrene flytter fra hverandre. Erfaringer fra barn og unge forteller oss at dette er en stor påkjenning. Det er viktig å kunne gi rom for barns perspektiv når familien ikke skal bo sammen lengre. Fra forskning og fagmiljøer vet vi mye om hva som kan være viktig å gjøre eller tenke på for å ivareta barn som opplever samlivsbrudd eller som lever i to familier som et resultat av samlivsbrudd tidlig i deres liv.

Men vi tror også at det er bra å spørre barn og unge selv. Det er ikke bestandig at vi voksne vet alt om hva de unge opplever som mest utfordrende eller hva som er det største behovet. Det er heller ikke alltid sånn at vi kommer med de beste løsningene eller tilbudene om hjelp. For å bedre forstå hva barn og unge trenger av hjelp og støtte og hvordan den hjelpen kan gis, har vi spurt barn og unge som har opplevd samlivsbrudd* noen viktige spørsmål: «Hva er de største utfordringene når mamma og pappa skiller lag?» og «Hva kan gjøre situasjonen enklere og være til hjelp?»

Noen av dem vi snakket med erfarte samlivsbrudd så tidlig i livet at de ikke husker å ha bodd sammen som en familie. Andre har skilsmissen friskt i minnet. Etter å ha lyttet til deres erfaringer og tanker om hva som kan gjøre en vond situasjon bedre, fant vi at mamma og pappa er nøkkelen til det meste. De har mange gode råd, viktig informasjon og ønsker til foreldrene sine. Mange ganger kan det være vanskelig å formidle dette direkte til sine foreldre. Som barn tar man hensyn og er redd for å legge stein til byrden når man ser at mamma og pappa ikke har det bra.

Derfor lager vi dette heftet. Kanskje kan det være til hjelp i en dialog mellom barn og forelder, for å gjøre det lettere for barn å sette ord på hva de føler og tenker, og for foreldre å lytte mer oppmerksomt. Vi tror også at dette heftet kan være til stor nytte for andre voksne som møter og jobber med barn i denne situasjonen. For barn og unge selv kan det være til nytte å se at andre sliter med – og tenker på – noe av det samme som en selv, at man ikke er alene om å ha det sånn i sin familie.

 

Se alle våre publikasjoner

Les henvendelser og svar fra våre rådgivere om dette tema