Medvirkning i skolen

Medvirkning i skolen

"Inkludert, verdsatt og hørt" handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Dette heftet er til deg som jobber i skolen.

 Å bli inkludert verdsatt og hørt Stikkord
 Last ned PDF

 

Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Det finnes ingen snarveier til god medvirkning i skolen, men man kommer langt med systematisk arbeid over tid og en klar intensjon om å lykkes. Medvirkning i form av å bli hørt, oppleve at man har verdi og få bidra, fremmer både helse, trivsel og læring.

Et grunnleggende syn på elever som ressurser handler om å anerkjenne at vi stadig lærer noe nytt i møte med andre, enten vi er elever eller ansatte i skolen. Den gjensidige respekten er grunnlaget for den enkeltes mulighet til å utvikle seg best mulig. Elever trenger hverandres støtte og anerkjennelse, og de trenger voksne som er nysgjerrige på deres ressurser. Skolen trenger elevenes kunnskap, erfaringer, synspunkter, ideer og engasjement for å bli en best mulig skole.

Dette heftet er til deg som jobber i skolen. Her står det mer om hva elevmedvirkning er og hvorfor det er viktig. Du finner også konkrete verktøy for å bedre mulighetene for elevmedvirkning på deres skole. Vi håper dette heftet kan være til inspirasjon og gi hjelp og ideer til arbeidet med elevmedvirkning i skolen. 

Heftet er utgitt av: Barneombudet, Elevorganisasjonen, FUG, Redd Barna, UngOrg, Unicef og Voksne for Barn.

Les mer om vårt arbeid med medvirkning

Se alle våre publikasjoner