Ung i NAV

Ung i NAV

I rapporten «Ung i NAV» forteller ungdommer om sine erfaringer med kontakten med NAV, både om det som har vært vanskelig og det som har vært til hjelp.

 Ung i NAV Stikkord  
 

Last ned PDF

 

«Én ting er å ha lite penger, men det er verre å føle seg verdiløs! Dessverre oppleves det noen ganger som om alt blir verre i møtet med NAV. Du føler deg så liten. Det er akkurat som om skjemaet du skal fylle ut er hele livet ditt! Det er kun det de er opptatt av. Og så har man i tillegg fylt ut feil ...»

Tall fra SSB fra 2015 viste at antallet arbeidsledige i Norge hadde økt med 31 000 det siste året. Halvparten av de nye arbeidsledige var ungdommer mellom 15 og 24 år. En del av disse unge har vi i Voksne for Barn møtt i vårt arbeid. Vi har møtt dem i kraft av å være blant annet barnevernsbarn, barn som pårørende og ungdom som har slitt på skolen.

Noen har også den tilleggsbelastningen at de står utenfor arbeidsliv og andre sosiale arenaer, i tillegg til å ha en levestandard som ikke følger resten av omverdenen. Vi har vært nysgjerrige på hvordan dette påvirker de unge voksne, deres oppvekst og helse, og hvordan det påvirker veien inn i voksenlivet.

Det siste året har vi snakket med en samling med unge mennesker i alderen 19–21 år. Felles for de unge, var deres erfaring med å være ung i NAV. Ellers var deres bakgrunn og historie ulik. Det som kom frem om unge i utsatte livssituasjoner og de store forskjellene mellom både saksbehandlere og NAV-kontorer, er bekymringsverdige. Det hersker store forskjeller i bruk av skjønn og i vurderingen av de unges situasjon, både fra saksbehandler til saksbehandler og mellom kommunene, og tilgangen på informasjon for unge brukere er svært mangelfull.

I rapporten «Ung i NAV» forteller ungdommene om hvilke utfordringer de opplever med det å skulle trå inn i voksenlivet, og hva som skal til for å klare denne overgangen på en god måte. De fortalte oss også om sine erfaringer med kontakten med NAV, både om det som har vært vanskelig og det som har vært til hjelp.

  

Se alle våre publikasjoner 

Les mer om vårt arbeid mot barnefattigdom