Psykisk syk og forelder

Psykisk syk og forelder

Hensikten med dette heftet er å hjelpe foreldre med psykiske problemer i å støtte sine barn. Brosjyren er nyttig også for andre som har med barna å gjøre.

Foreldrene mine er psykisk syk

Foreldrene mine er psykisk syk

Dette heftet forklarer hva psykiske problemer er, og gir svar på noen av de vanligste spørsmålene unge stiller når de har psykisk syke foreldre.

Skriv for livet

Skriv for livet

Tekstene i dette heftet er skrevet av og for barn og unge som vet hvordan det er å vokse opp med foreldre som er psykisk syke eller har et rusproblem.