Inkludert, verdsatt og hørt

Inkludert, verdsatt og hørt

Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Dette heftet er til deg som jobber i skolen.

Lære for livet

Lære for livet

Det er mange som er opptatt av at vi skal ha en god skole i Norge. Men hva mener egentlig elevene selv om hva en god skole og et godt skolemiljø er?