Utvidet rådgivertilbud!

Utvidet rådgivertilbud!

Når mobbing oppstår er det viktig at de voksne som skal ivareta barna får den støtten de har behov for. Derfor har nå noen av rådgiverne våre spesialisert seg på barn og mobbing.

Det kan være at du er redd for at et barn blir mobbet, at du har avdekket at barnet blir mobbet, eller at du selv har et barn som mobber. Hvis du kjenner foreldre eller fagpersoner som trenger noen å snakke med, eller drøfte noe de lurer på, kan de få gratis og anonym veiledning av oss. Våre rådgivere har nå forsterket sin kompetanse  om mobbing.


Hver tirsdag kl.16:30 -19.00 har vi egne rådgivere som kan besvare voksne på telefon og mail om spørsmål og bekymring om mobbing. 

Ring på 810 03 940 eller kontakt oss skriftlig via http://voksneforbarn.no/radgivning
Tilbudet er landsdekkende.

 

Foreldreguider/støttepersoner Oslo og omegn

Voksne for Barn har i 25 år gitt rådgivning til voksne som er bekymret for, eller har spørsmål om barn og unge. Fra sommeren av vil vi også prøve ut foreldreguider/støttepersoner til foreldre som opplever at barna blir mobbet, gjennom prosjektet «Foreldrestøttene arbeid ved mobbing». Det er Extrastiftelsen som har gitt midler til prosjektet. Foreldreguidene skal i en tidsavgrenset og avtalt periode hjelpe foreldrene slik at samarbeidet med hjelpeapparatet blir bedre, og foreldrene opplever støtte. Foreldreguidene skal gjennom høsthalvåret prøves ut i Oslo og omegn. Har du behov for dette? Da kan du melde din interesse allerede nå!

 

Ta kontakt med daglig leder for rådgivertilbudet vårt, Hege Rismoen på e-post: hege@vfb.no
eller på mobil nr.  988 62 260.

 

Les mer om åpningstider og rådgivning på flere språk