Skilsmisse – med barnet i midten

Voksne for Barn er opptatt av at foreldre som skiller lag samarbeider godt, med barnets behov i fokus.

Ungdom ønsker utvidet tilbud om Skilsmissegrupper

Når mamma og pappa flytter fra hverandre, står det ofte barn igjen som er mer opptatt av foreldrenes følelser enn sine egne.