Ungt nettverk

Ungt nettverk

For ungdom som har gjort seg noen erfaringer rundt det å vokse opp med omsorgspersoner som av ulike årsaker ikke kan ivareta denne oppgaven på en tilstrekkelig måte.

Ungt nettverk er en møteplass for unge mennesker (16–25 år) som har gjort seg noen viktige erfaringer rundt det å vokse opp med omsorgspersoner som av ulike årsaker ikke kan ivareta denne oppgaven på en tilstrekkelig måte.

Gjennom Ungt nettverk får du mulighet til å møte andre unge som er i samme situasjon som deg for å dele erfaringer, og for å ha fokus på hva som bidrar til vekst og utvikling hos den enkelte.

Vi henter frem og formidler erfaringsbasert kunnskap som du mener det er viktig å vite noe om for dem som planlegger for, eller arbeider med barn og unge og bruker dem til noe positivt.

Samlingene har fokus på et helsefremmende perspektiv, altså på hva som er viktig for å ha det bra når en har utfordringer i livet, og innholdet for hver enkelt samling bestemmes av deltakerne.

Vi har pr. i dag faste treff ca hver 3. uke i Oslo, Bergen og Mosjøen.

Ungt nettverk er i regi av Voksne for Barn og drives av unge som selv har erfaring som pårørende.

Vi tilbyr lokale samlinger i Oslo, Bergen og Mosjøen, se dato for samlinger i vår kurs- og aktivitetskalendender.

Vi jobber stadig med å utvide Ungt nettverk, så om du er ung og kan tenke deg å bli med eller er voksen og vet om unge som kan ønske å være med, 

Ta kontakt med oss på facebook eller på vfb@vfb.no