Beskrivelse av programmet

Beskrivelse av programmet

Her finner du en kort beskrivelse av hva programmet består av og omhandler

Målsetting og grunnprinsipper

Målsetting og grunnprinsipper

Målene i Zippy er å lære barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig.

Zippyskoler i Norge

Zippyskoler i Norge

Det er ca 550 skoler som benytter Zippys venner i Norge, fordelt over hele landet.

Zippybrosjyren

Zippybrosjyren

Zippybrosjyren for utdeling til foreldre finnes både på nynorsk og bokmål.